" เอซีเอ็มโบรกเกอร์ ช่วยดูแลคุณอย่างดี "
เกี่ยวกับเรา
Corporate


          บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด หรือ ACMBroker เราเป็นนายหน้าประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เลขที่ใบอนุญาต ว00017/2558

          เราดำเนินธุรกิจที่ปรึษาด้านประกันวินาศภัยทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็นประกันภัยรถยนต์ ประกันอัคคีภัย ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง ประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน ประกันภัยบุคคล และประกันภัยเบ็ดเตล็ดประเภทอื่นๆ

          เรามีผู้เชี่ยวชาญ และทีมงานที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี พร้อมช่วยเหลือให้คุณได้ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยคุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจและสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าอย่างสูงสุด

" เอซีเอ็มโบรกเกอร์ ช่วยดูแลคุณอย่างดี "
 


ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ ว00017/2558
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด
28/10 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (02) 512-5688-9, โทรสาร : (02) 512-5687