" เอซีเอ็มโบรกเกอร์ ช่วยดูแลคุณอย่างดี "
ประกันภัยส่วนบุคคล
Personal Insurance

ประกันภัยรถยนต์
เช็คเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ฟรี! เป็นกลาง ปลอดภัย ราคาสบายกระเป๋า รวดเร็วกว่า 18 บริษัทประกันภัยชั้นนำ
picture
ประกันอัคคีภัย
ประกันภัยสำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และสถานประกอบการ สร้างหลักประกันที่มั่นคง อุ่นใจ จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดฝัน
picture
ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง
ให้ความคุ้มครองความเสียหายที่เกิดขึ้นกับสินค้าในระหว่างขนส่ง ไม่ว่าจะนำเข้าหรือส่งออก ทั้งทางเรือ ทางอากาศ หรือทางบก
picture
ประกันภัยอาคารและทรัพย์สิน
ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด ทั้งสำหรับที่อยู่อาศัย สถานประกอบการ โรงงาน คุ้มครองไฟไหม้ ฝ้าผ่า ระเบิด ลมพายุ ฯลฯ
picture
ประกันภัยบุคคล
อุ่นใจกับการคุ้มครองภัยส่วนบุคคล อุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง ประกันภัยชดเชยรายได้
picture
ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ
ประกันความเสียหายอันเกิดจากการสูญเสีย หรือมากจากภัยอื่นๆ เช่น ประกันภัยโจรกรรม ประกันภัยเงินสด ประกันภัยวิศวกรรม
picture
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ ว00017/2558
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด
28/10 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (02) 512-5688-9, โทรสาร : (02) 512-5687