" เอซีเอ็มโบรกเกอร์ ช่วยดูแลคุณอย่างดี "
ประกันภัยส่วนบุคคล
Personal Insurance

ประกันรถยนต์ ชั้น 1

 

เปรียบเทียบราคาประกันภัยรถยนต์

ความคุ้มครอง

ประเภทกรมธรรม์

ชั้น 1

ชั้น 2+

ชั้น 3+

ชั้น 3

คู่กรณี

       
 

* ทรัพย์สิน

 

* บุคคล

รถเรา

       
 

* เสียหาย

*
*
 

* สูญหาย/ไฟไหม้

คนในรถเรา

       
 

* อุบัติเหตุส่วนบุคคล

 

* ค่ารักษาพยาบาล

 

* ประกันตัวผู้ขับขี่

 
 
 
 
 
บริษัทประกันภัย เบี้ยประกันภัย ความคุ้มครอง  
ซ่อมอู่ ซ่อมห้าง ทุนประกัน
รถยนต์
ค่าเสียหาย
ส่วนแรก
ทรัพย์สิน+บุคคล
ของคู่กรณี
(บาท/ครั้ง)
ตรวจ
สภาพรถ
-- กรุณาเลือกยี่ห้อ รุ่น ปี รถยนต์ ของท่าน --
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ ว00017/2558
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด
28/10 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (02) 512-5688-9, โทรสาร : (02) 512-5687