" เอซีเอ็มโบรกเกอร์ ช่วยดูแลคุณอย่างดี "
ประกันภัยส่วนบุคคล
Personal Insurance

ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย

1. ข้อมูลสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สิน
ประเภทสิ่งปลูกสร้าง : *  
ลักษณะสิ่งปลูกสร้าง : * คอนกรีต ครึ่งตึกครึ่งไม้
ผนัง : * ก่ออิฐ
  ก่ออิฐ/ไม้
  ไม้
พื้น : * คอนกรีต
  ไม้
โครงหลังคา : * เหล็ก
  ไม้
หลังคา : * กระเบื้อง
  ดาดฟ้า
  สังกะสี
ขนาดพื้นที่ใช้สอย : * กว้าง เมตร ยาว เมตร
  จำนวนชั้น ชั้น จำนวนคูหา ยูนิต
ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง : * บาท
   
 
** ทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง ได้แก่ เฟอร์นิเจอร์ สิ่งตกแต่งติดตั้งตรึงตรา และทรัพย์สินอื่นๆ ภายในอาคาร
** แผนประกันนี้ใช้ได้ทุกพื้นที่จังหวัด ยกเว้น
      - เขตอันตรายตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เช่น เยาวราช สำเพ็ง จักรวรรดิ์ ชุมชนแออัดคลองเตย
      - พื้นที่ในเขต 4 จังหวัดทางภาคใต้ ได้แก่ สงขลา ยะลา ปัตตานี นราธิวาส
 
ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย
เลขที่ ว00017/2558
บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด
28/10 ซอยลาดพร้าว 23 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (02) 512-5688-9, โทรสาร : (02) 512-5687