ACM โบรกเกอร์ - ครบทุกเรื่องประกันภัย 

ขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงิน

 1. เช็คราคา
  เช็คราคาประกันรถยนต์ของท่าน
  (ในหน้าเวปของเรา)
 2. กรอกรายละเอียด
  กรอกรายละเอียดผู้เอาประกัน
  (เพื่อให้พนักงานติดต่อกลับ หรือท่านสามารถเลือกกรอกเอกสารเพื่อออกกรมธรรม์ด้วยตัวเอง)
 3. ชำระเงิน
  การชำระเงิน ท่านสามารถเลือกรูปแบบการชำระเงินได้ดังนี้

  1. ชำระผ่านธนาคาร
  ชื่อบัญชี : บริษัท เอซีเอ็มโบรกเกอร์ จำกัด
  ธ.กสิกรไทย 027-3-53548-9 ออมทรัพย์
  ธ.กรุงเทพ 177-0-78060-7 ออมทรัพย์
  ธ.กรุงไทย 984-0-91892-3 ออมทรัพย์
  ธ.ไทยพาณิชย์ 928-2-13502-3 ออมทรัพย์
  2. ตัดบัตรเครดิต
  กรอกเอกสารพร้อมแนบสำเนาหน้าบัตรเครดิตและสำเนาบัตรประชาชนของผู้เอาประกันเท่านั้น
 4. รอรับเอกสาร
  รอรับเอกสารกรมธรรม์ 3 ช่องทาง
  Messenger
  ไปรษณีย์
  E-Mail PDF File